hex3.jpg
Fotogalerie:  Javorník na Šumavě a jeho okolí.
hex9.jpg hex10.jpg hex11.jpg hex12.jpg
hex13.jpg
hex16.jpg
hex21.jpg
hex23.jpg
hex24.jpg
hex25.jpg
hex26.jpg hex27.jpg
hex33.jpg
hex35.jpg
hex36.jpg
CNW:Counter
Upozornění :   „© Mi-Ja Javorník s.r.o. “

Jakákoliv data získaná na stránkách Mi-Ja  nesmí být využita ke komerčním účelům bez písemného souhlasu autora. Jiné použití (např.: ilustrační nebo informační účely, uveřejnění na soukromých stránkách, nebo v »papírovém vydání«) je podmíněno následujícím:
 - tato skutečnost musí být neprodleně oznámena autorovi (oznámení musí obsahovat jméno, příjmení, adresu žadatele, adresu URL budoucího umístění získaných dat a případně adresu stránky, která bude tato data popisovat a odkazovat na ně). Toto oznámení musí být odesláno z platné a funkční e-mailové adresy. - ochranná značka „© Mi-Ja“ nesmí být odstraněna ani retušována, případně musí být tato značka doplněna - data musí být opatřena popiskou, který bude čitelně odkazovat na adresu http://www.mija.cz.